LYCHEE

Attribute:

BAGA FRUITY SERIES

Categories : BAGA FRUITY SERIES

Brand : BAGA

Share

LYCHEE | BAGA FRUITY SERIES

Blend: COLOMBIA, ETHIOPIA
Process: Washed and Wine Yeast
Taste Note: Lychee, Jasmin Flower, White Rose, Yellow Flower, Pineapple

Wine Making Yeast Process เป็นการนำแนวคิดของการหมักไวน์มาใช้กับการหมักเมล็ดกาแฟ โดยการนำยีสต์มาหมักกับเมล็ดกาแฟ ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่กินน้ำตาลเป็นอาหาร และการที่นำยีสต์มาหมักกับกาแฟนั้น จะสามารถช่วยย่อยสลายน้ำตาลในผลไม้ และช่วยสลายแพกตินที่พบในเนื้อกาแฟ หรือเมือกกาแฟ เมื่อทำการหมักยีสต์กับเมล็ดกาแฟทำให้เกิดเป็นแอลกอฮอล์ ที่ให้กลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งนี้กลิ่นจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของยีสต์ที่นำมาใช้ในการหมัก เพื่อให้ได้กลิ่นในแบบที่เราต้องการ ไม่มีการตกแต่งกลิ่น 100% สามารถเลือกดื่มได้หลากหลายเมนูร้อนและเย็น หรือ Drip Coffee

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy